Декоративни греди от полиуретан

 • LOGOS ДЕКОРАТИВНИ ГРЕДИ

 • Декоративните греди, дъски и конзоли се изготвят от специална полиуретанова структурна пяна, която не

  поддържа горенето.

  Характеризира се с отлични декоративни свойства, висока механична якост, влагоустойчивост и са много леки.

  Тези свойства не се променят даже и след дълъг срок на експлоатация.

   

  1. Рязане и обработка

  Рязането и обработката на гредите, конзолите и дъските се извършват с ръчни инструменти

  за обработка на дърво с много дребни зъби.

  При малки срезове и корекции може да се ползва и здрав остър нож. Финалната обработка

  се извършва с едрозърнеста шкурка / 60 – 80 /, увита около дървено трупче.

   

  2.   Монтаж

  Първи  вариант

  А/   Отрежете гредите и дъските на необходимия размер. Отбележете снадките и врежете сглобките.  Проверете дали

  пасват добре.

  Б/   Нанесете лепилото на основните елементи, които ще се монтират първи. Препоръчва се монтажно лепило за

  полиуретан.

  В/   Подпрете залепените елементи към тавана с подпори с мека подложка, докато

  полимеризира лепилото. Преди демонтажа на подпорите проверете здравината на залепване.

  Внимание:

  Преди залепването на гредите, дъските и конзолите проверете качествата на лепилото

  / здравина на залепване и скорост на полимеризация /, като използвате изрезките от подготвените за монтаж елементи.

  Г/  Напречните греди или дъски монтирайте след пълната полимеризация на лепилото на

  вече залепените елементи.

  Д/  Като последни елементи обикновено се явяват конзолите и металния обков.

   

  Втори  вариант:

  А/  Както при първи вариант

  Б/  Подгответе дървени трупчета с размери, позволяващи да влязат в коритото на гредите.

  В/  Монтирайте дървените трупчета на тавана на предварително отбелязаните места с помощта на дюбели и винтове,

  като следите разстоянието между тях да не е повече от 1 метър.

  Г/  Притиснете гредите към тавана и  ги фиксирайте с помощта на винтове от двете страни

  към дървените трупчета. Предвидете възможност за монтиране на дъските, ако има такива.

  При по-големи разстояния между гредите се препоръчва залепване на дъските на няколко места, за да не провисват.

  3.   Фуги

  Фугите между монтираните елементи можете да уплътните с акрилатен уплътнител и боядисате в същия цвят с байц.

  Съответният байц се предлага от вносителя в разфасовки по100 милилитра.

   

  Забележка:

  Категорично се забранява поместването на електрически кабели в коритото на гредите.

  Възможни са незначителни разлики в оттенъка на различните размери греди и на конзолите.

  Металния обков залепете с полиуретаново или монтажно лепило, като се съобразявате

  с указанията за ползване на лепилото.

   

  При възникнали проблеми или въпроси потърсете връзка с нас.

  ЛОГОС – БОТЕВГРАД  ЕООД

  2140 Ботевград

  Бул.”Цар Освободител” 34

  Тел. 0723/60388  GSM: 0888407922

 • ГРЕДИ

 • ГРЕДИ ОТ ПОЛИУРЕТАН ДЕКОРАТИВНИ ГРЕДИ

  ПОЛИУРЕТАННОВИ ГРЕДИ ДЕКОРАЦИИ

  ГРЕДИ И КОНЗОЛИ stylb

  mans kuchn.box