Интерит

Продуктът е спрян от производство. Използвайте аналогичния продукт Депрон.